" Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"


unia2Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce


Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od 01 września 2010r do 31 lipca 2014r. uczestniczy w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


a) zajęcia z zakresu zajęć branżowych:
-Kurs prawa jazdy B wraz z pierwszym egzaminem
-Kurs koparko-ładowarki
-Kurs operatora wózka widłowego,
- Kurs z zakresu rachunkowości,
-Kurs z architektury krajobrazu i rysunku,
-Kurs komputerowe( INSERT),
-Kurs z  informatycznej obsługi firmy,
-Kurs z przygotowania przyszłego przedsiębiorcy,
- zajęcia praktyczne na działkach doświadczalnych Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu
   Rolniczego,

 b) wycieczki:
-Wyjazdy do parków zieleni,
-Wyjazd do Muzeum Minerałów w Krakowie,
-Wyjazd na Targi POLAGRA  w Poznaniu,

Wszelkie kursy i zajęcia są organizowane dla uczniów bezpłatnie.


Kapital ludzki

EFS

Modernizacja w Małopolsce                     Comarch

erasmus-logo-high-resolutionfrse logo

 

                                         logo_pnwm