Technikum Architektury Krajobrazu


Jest to 4-letnie technikum przygotowujące do:
•    projektowania obiektów terenów zieleni tj. parki, zieleńce czy ogrody przydomowe
•    zakładania, pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
•    fachowego wykonywania prac związanych z urządzaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
•    Wykonywania dekoracji roślinnych
•    Egzaminu na prawo jazdy kat. T
Absolwenci tej szkoły mogą znaleźć pracę w firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu. Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą (szkółka roślin ozdobnych, kwiaciarnia, biura projektowe ogrodów przydomowych).

rabataTAKogrodTakKLOMBZdjÄ


Kapital ludzki

EFS

Modernizacja w Małopolsce                     Comarch

erasmus-logo-high-resolutionfrse logo

 

                                         logo_pnwm