Technikum budowlane

To kierunek dla wszystkich pragnących zdobyć atrakcyjny zawód, który daje możliwość zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą. Budownictwo jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną, w której wciąż potrzeba dobrze wykwalifikowanych fachowców. Nasza szkoła otwiera Ci drogę do satysfakcjonującej kariery zawodowej.

budowlanka1


W trakcie nauki zdobędziesz trzy kwalifikacje składające się na tytuł technika budownictwa:

 

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Po ukończeniu naszego technikum będziesz potrafił:

  • opracowywać i czytać dokumentację budowlaną,
  • sporządzać rysunki w programie AutoCAD,
  • organizować i prowadzić roboty budowlane,
  • kierować zespołami ludzi
  • sporządzać obmiary i kosztorysy z wykorzystaniem programów komputerowych, 
  • sprawować nadzór budowlany nad poszczególnymi etapami wznoszenia konstrukcji,

A ponad to zdobędziesz wiadomości i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie technik budownictwa w specjalności: murarz-tynkarz

 Technik budownictwa może pracować w:
-
przedsiębiorstwach budowlanych,
- wytwórniach prefabrykatów,
- laboratoriach materiałów i konstrukcji budowlanych,
- państwowym nadzorze budowlanym,
- administracjach budynków,
- biurach projektów jako asystent projektanta,
- charakterze kosztorysanta
- własnej firmie budowlanej

 Ukończenie naszej szkoły pozwala Ci kontynuować naukę na uczelniach wyższych, uzyskać tytuł inżyniera a następnie zdobyć uprawnienia budowlane.

 


budowlanka2


Wybierz Technikum Budowlane!


Kapital ludzki

EFS

Modernizacja w Małopolsce                     Comarch

erasmus-logo-high-resolutionfrse logo

 

                                         logo_pnwm